تنها دارنده استانداردهای بین المللی ممیزی شده توسط سازمان صنایع و نوسازی در صنعت سازه های فضا کار

شرکت سازه های فضائی ايمن در سال 1374 با هدف طراحی ،توليد و اجرای شبکه های سازه فضائی با سيستم مرو تاسيس گرديد و جهت رسميت دادن به فعاليت خود و پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف موفق به دريافت مجوز توليد شبکه سازه فضائی بعنوان محصول اصلی و با ظرفيت توليد سالانه 5000 تن ( حدود 120.000مترمربع ) از سوی وزارت صنايع و معادن با شماره شناسائی کالای 28111121 و شماره پروانه بهره برداری 4217-105 گرديد .